De Balans Kleurentest

De Balans Kleurentest is gebaseerd op het enneagram en geeft een volledig beeld van de negen essentiële drijfveren die bepalend zijn voor iemands gedrag en persoonlijkheidstype. Het drijfverenprofiel kan worden ingezet als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling tijdens een coachtraject. Door inzicht te hebben in jouw eigen drijfveren kun je beter reflecteren op jezelf, waardoor je bewuster keuzes kunt maken.

De test gaat ervan uit dat ieder mens alle negen drijfveren bezit en doet onderzoek naar de mate waarin deze drijfveren aanwezig zijn. Dit wordt weergegeven in een profiel, dat laat zien dat ieder mens uniek is.

De negen drijfveren zijn:Enneagram Kleurentest

  1. BLAUW, Orde en grondigheid
  2. GROEN, Sociaal en communicatief
  3. GEEL, Ambitie en doelgerichtheid
  4. LIME, Sensitiviteit en creativiteit
  5. TURKOOIS, Denken en waarnemen
  6. ROSE, Geborgenheid en veiligheid
  7. ORANJE, Genieten en ontspannen
  8. ROOD, Snelheid en kracht
  9. PAARS, Wijsheid en idealisme

Elke uitslag is prima en zonder oordeel, er is dus geen sprake van een 'goede' of 'slechte' testuitslag.
De analyse is ontwikkeld door Balansgroep en is een prima basis voor een coachtraject.